< Projecten

Project

Westend Roelofarendsveen

In opdracht van Beheer Westend BV verzorgt JdB groep het bouw- en woonrijp maken van het woningbouwproject “Wonen in Westend” te Roelofarendsveen. Het project is aanbesteed door middel van Best Value Procurement. JdB groep is bij dit UAV-GC contract niet alleen verantwoordelijk voor de uitvoering, maar neemt tevens de engineering van de civieltechnische werkzaamheden en de overdracht van het openbare gebied naar de gemeente Kaag & Braassem voor zijn rekening.

  • 2018-2021
  • Grond, Logistiek & Productie
  • Beheer Westend B.V.

JdB heeft opdracht gekregen voor alle ontwerp-, engineering- en realisatiewerkzaamheden voor en van het voorbelasten, bouw- en woonrijp maken van de gronden binnen het plangebied ‘Westend’ te Roelofarendsveen. Waarbij het eindresultaat van het werk moet voldoen aan de ambitie van de opdrachtgever met betrekking tot het realiseren van een gasloze en duurzame wijk waar 236 woningen worden ontwikkeld. Deze wijk is een onderdeel van het plan van de gemeente Kaag en Braassem om in totaal 1.400 nieuwe woningen te bouwen binnen de gemeente. Voor het project was Beheer Westend BV op zoek naar een aannemer die maximaal meedenkt met de opdrachtgever om binnen de basis scope en het plafondbedrag invulling te geven aan zijn doelstellingen:

  • Het beperken overlast en hinderbeleving voor omgeving.
  • De ontwerp- en engineeringswerkzaamheden resulteren in de hoogst mogelijke (meer)waarde voor de Opdrachtgever en zijn rechtsopvolgers op het gebied van esthetica, beleving (groen, spelen, hoe je de wijk beleeft), duurzaamheid en veiligheid.
  • Een zo snel mogelijke oplevering zonder kwaliteitsverlies.

De uitvoering van het project omvat het zettingsarm maken van de ondergrond door middel van plaatselijk grondverbetering en plaatselijk het toepassen van een IFCO systeem, het aanbrengen van riolering, het realiseren van een zestal bruggen en duikerdammen, het graven en verbreden van watergangen, het aanbrengen van beschoeiing en natuurvriendelijke oevers, het aanbrengen van elementenverhardingen, het planten van bomen, het aanbrengen van openbare verlichting en het aanbrengen van straatmeubilair en speeltoestellen.

Westend Roelofarendsveen

Vergelijkbare projecten

Voorbelasting HOVASZ

In opdracht van Dura Vermeer gaan wij diverse voorbelastingen realiseren voor een goede basis onder het project HOVASZ: de hoogwaardige…

Lees meer

Piekberging Haarlemmermeerpolder

In samenwerking met de combinatie KWS / Van Hattum en Blankevoort gaat JdB groep vanaf 2021 de piekberging in de Haarlemmermeerpolder…

Lees meer

Bouw- en woonrijp maken nieuwbouwwijk Nieuwe Dorp

In samenwerking met Ten Brinke Group realiseert JdB groep het bouw- en woonrijpmaken van Nieuwe Dorp.

Lees meer
Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger