< Nieuws

Oplevering project Molenkade

Geplaatst op 28 september 2021

In opdracht van Waterschap Rivierenland en provincie Zuid-Holland hebben wij de afgelopen jaren hard gewerkt aan de kadeversterking van de Molenkade in Groot-Ammers. Deze boezemkade is over een lengte van 2,2 km versterkt en er zijn ecologische verbindingszones en een veiliger fietspad gerealiseerd.

Samen met de bestuurders van het waterschap, gemeente Molenlanden en bewoners wordt dit project vandaag feestelijk opgeleverd. Lees meer over het project op https://www.waterschaprivierenland.nl/molenkade-opgeleverd

Project Molenkade
Het waterschap liet de afgelopen jaren de regionale waterkering (boezemkade) Molenkade over een lengte van 2,2 km versterken om weer te voldoen aan de waterveiligheidsnormen. Het gemaal Achterland is verwijderd en met het verleggen van de poldersloot kan het water beter worden afgevoerd. Door de nieuw aangelegde en verbrede watergang met natuurvriendelijke oevers is zowel het watersysteem als de natuur verbeterd.

Als onderdeel van het provinciaal fietspadenplan Zuid-Holland is er een nieuw en veiliger fietspad aangelegd met bypasses rondom de historische molens. Het creëren van ecologische verbindingszones en veilige fietsverbindingen zijn speerpunten van de provincie Zuid-Holland. Ten zuiden van de Peppelweg is een agrarisch perceel ingericht als ecologische verbindingszone. De doelen op het gebied van waterveiligheid, ecologie, recreatie en fietsveiligheid zijn integraal aangepakt. 

Bekijk al het beeldmateriaal via https://youtu.be/tQb1rnZdJxs.

Molenkade

Tags en categorieën

Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger