Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Iedereen moet kunnen meedoen. Een kans krijgen om zich te ontwikkelen. Maatschappelijk verantwoord ondernemen zit in ons DNA, daarbij vinden we het milieu ook belangrijk. 

 

JoB                                                                                                       

JdB groep heeft maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel staan. Toen in 2015 de participatiewet ingevoerd werd, werd dit dan ook als positief ervaren. Het arbeidsparticipatie initiatief van JdB groep is in 2015 uitgegroeid tot JoB. JoB is het resultaat van een vruchtbare samenwerking tussen directie, personeelszaken en werkbegeleiding/interne jobcoaching.

Vanuit JoB heerst de gedachte dat ieder mens recht heeft op een volwaardig bestaan in de samenleving. Wij vinden dat ieder mens mogelijkheden heeft die hij/zij daarvoor kan benutten. Het ontwikkelen van deze mogelijkheden is steeds het uitgangspunt voor onze samenwerking. JoB richt zich op het creëren van werkplekken voor en op het ondersteunen en begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zodat zij een volwaardige plaats kunnen innemen binnen de JdB groep, binnen andere bedrijven en in de samenleving.

Werken en leren

Daarnaast biedt JoB de mogelijkheid van stage en opleiding op eigen niveau aan, zodat het mogelijk is om via JoB door te groeien naar een ander onderdeel binnen de JdB groep.

Op zoek naar een leer-werkplek?

 

Jobcoaching voor andere bedrijven

Ook richt JoB zich op andere bedrijven die graag een invulling zouden geven aan de participatiewet en graag maatschappelijk verantwoord ondernemen, maar hier niet voldoende kennis en ruimte voor hebben. Zij kunnen gebruik maken van de interne jobcoaching van JoB. JoB kijkt naar waar de mogelijkheden liggen binnen een bedrijf. Vervolgens wordt een kandidaat aangetrokken die aan de hand van een begeleidingsplan wordt ingewerkt en begeleidt door JoB.

Nu al voelt JoB zich thuis in de grote JdB familie door de aandacht, interesse en meelevendheid van veel mensen. Daardoor is hij al aardig ingeburgerd. Het plan is om circa tien mensen een plaats te geven binnen de JdB groep, maar ook voor andere bedrijven die een aandeel willen leveren aan de arbeidsparticipatie voor hen die extra aandacht en begeleiding nodig hebben.

Lees hier ons plan 'Kennismaking JoB'

Maak direct een afspraak

 

Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO)

Om onze organisatiedoelstelling te realiseren hebben wij ons o.a. aangesloten bij het PSO-keurmerk. De PSO is het wetenschappelijk onderbouwde meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet en zichtbaar maakt.

Tot op heden heeft JdB groep het hoogste prestatieniveau (trede 3) van de PSO-prestatieladder toegekend gekregen. Dit betekend dat uit de onafhankelijke toetsing door TÜV Rheinland Nederland is gebleken dat JdB groep nog steeds op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dankzij het aanbieden van passend werk, integratie, functioneren, ontwikkeling en de juiste begeleiding behouden wij dit hoogste prestatieniveau van de PSO.

Bekijk hier meer informatie over de PSO.

Oog voor milieu

JdB kleurt steeds groener. De afgelopen jaren hebben we keuzes gemaakt om te komen tot CO² reductie. Sinds 2014 is ons milieuzorgsysteem Kiwa-gecertificeerd. We gebruiken de Milieubarometer voor het bepalen van onze CO2 footprint

CO² prestatieladder trede 3

De afgelopen jaren hebben we diverse maatregelen genomen om te komen tot CO² reductie. Denk daarbij aan:

  • Het realiseren van een warmtepomp in ons kantoor in Hoofddorp in plaats van een gasgestookte CV-installatie.
  • Het investeren in Euro-6 vrachtauto's.
  • Het aanschaffen van zuinige en zeer zuinige personenauto's. Begin 2015 valt 65% van onze personenauto's in de categorie zuinig en zeer zuinig.
  • Aanschaf van zuinige (20% bijtellingscategorie) bestelauto's. Momenteel valt 15% van de bestelbussen in de zuinige categorie.
  • Installeren van het intelligente ECOdrivesysteem op bestelbussen. Inmiddels is 70% van onze bestelbussen uitgerust met het ECOdrivesysteem. Ook de 5 Renaults Traffic die we in maart 2016 in gebruik namen kregen dit systeem.

Door middel van het werken aan trede 3 van de CO² prestatieladder hebben we onze inspanningen meetbaar gemaakt, zodat de resultaten inzichtelijk zijn. In juni 2015 hebben we het certificaat CO²-bewust niveau 3 behaald.

Onze doelstellingen voor CO² reductie voor 2015 t/m 2019 zijn een overall reductie van 5%. Deze doelstelling is gericht op het totale energieverbruik van de organisatie met betrekking tot bedrijfsgebouwen, wagenpark, transport en projecten waar mogelijk. De maatregelen zijn gedocumenteerd in een plan van aanpak en worden geïmplementeerd met behulp van een communicatieplan.

Handboek CO² versie 3.0
Open hier ons complete handboek CO2 prestatieladder 3.0. Dit rapport beschrijft de CO²-footprint van het referentiejaar 2017, de CO²- reductiedoelstellingen en CO²-reductiemaatregelen van JdB Groep B.V.

In het kader van de CO² prestatieladder wordt JdB Groep B.V. beschouwd als middelgrote organisatie. Concreet gaat het om:

In 2018 is er totaal 7.493 ton CO² uitstoot geweest waarbij het gedeelte van de kantoren en bedrijfsruimten gelijk aan 2015 172,19 ton CO² uitstoot bedroeg (elektriciteit, gas): 2,30 %.

Het totaal blijft onder de 10.000 ton en de uitstoot van kantoren en bedrijfsruimten is onder de 2.500 ton per jaar. Alle details zijn, zoals hierboven beschreven al aangegeven, terug te vinden in ons handboek versie 3.0.

Hybride rupskraan

In juni 2015 is onze eerste hybride rupskraan afgeleverd, een Komatsu HB215LC.

Het systeem van de HB215LC-1 bestaat uit drie belangrijke hybride componenten:

  • De elektrische zwenkmotor
  • De inverter en ultra-capacitor
  • De generator / motor

De elektrische zwenkmotor genereert elektrische energie tijdens het afremmen van de bovenwagen. Vervolgens wordt deze elektrische energie opgeslagen in de ultra-capacitor van de machine. Direct bij de volgende beweging kan de energie ingezet worden, de ultra-capacitor stuurt hierbij energie terug naar de zwenkmotor om de bovenwagen te zwenken, of het stuurt energie naar de generator / motor om de dieselmotor te ondersteunen.

Met deze machine leveren we weer een bijdrage aan het realiseren van onze doelstellingen.

Voor het bepalen van onze CO² footprint maken we gebruik van de Milieubarometer. Zie voor meer informatie de Milieubarometer. Hier is onze CO2 footprint openbaar gemaakt.

ISO 14001

J. den Breejen Hoofddorp spant zich in om verantwoord te ondernemen en milieu is hierin een belangrijk onderdeel. In 2014 is ons milieuzorgsysteem gecertificeerd. We voldoen daarmee aan de eisen van NEN-EN-ISO 14001:2004. Bekijk hier ons Kiwa-certificaat.

ECOdrive III op 5 nieuwe Renaults Traffic

In maart 2016 hebben we 5 nieuwe bestelbussen in gebruik genomen. Om actief het nieuwe rijden te stimuleren zijn deze alle uitgevoerd met het ECOdrive III Systeem. Met behulp van dit systeem is een besparing van 15% mogelijk in het verbruik van brandstof en de uitstoot van CO².

 

 

 

Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger